نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۰ به صورت دیجیتال در شهریور برگزار خواهد شد

از لغو برگزاری بزرگترین نمایشگاه بازی اروپا به خاطر بحران جهانی فعلی خبردار بودیم. با این حال، به تازگی برگزارکنندگان نمایشگاه گیمزکام زمان نسخه‌ی دیجیتال این رویداد را مشخص کرده‌اند. نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۰ قرار است از روز ۲۷ آگوست (۶ شهریور) به مدت چهار روز به صورت دیجیتال و با ادامه مطلب…